เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศและรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 11/05/2022 13:28:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School