เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโควตา (ครั้งที่ 14)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโควตาห้องเรียนโครงการพิเศษ (SMTE,EP,EP-Science Maths และ ICE) ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 14)

ประกาศและรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 11/05/2022 16:07:12
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School