เรื่อง: ...ขอขอบคุณ...

ขอขอบคุณ... คุณพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่า และคุณสำราญ จินดาพล
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง ในนามสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย
มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 18/05/2022 11:09:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School