เรื่อง: การเข้าสอบแข่งขันวิชาการระดับชาติ รอบ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานวิชาการ

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบแข่งขันวิชาการระดับชาติ รอบ 2
สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

กำหนดการสอบ
08.30 น. นักเรียนผ่านจุดคัดกรอง
09.00 - 11.30 น. สอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 25/05/2022 11:28:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School