เรื่อง: ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565

มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนตามคู่มือด้านล่าง
2. เข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ mis2.pkw.ac.th/act_2022 หรือ ที่เมนูด้านซ้าย กิจกรรมชุมนุม
3. เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมชุมนุมวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
4. เปิดระบบให้สมัครวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

** นักเรียนคนไหนมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 27/05/2022 19:15:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School