เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ด.ช. ธนัยนันท์ รักนะ ม.1/5
รางวัลชนะเลิศ ยุทธลีลา ฉางฉวน
รางวัลชนะเลิศ ยุทธลีลา กุ้นซู่
รางวัลชนะเลิศ ยุทธลีลา เตาซู่

ด.ช. เพชร หัตถกรรม ม.1/12
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ยุทธลีลา เชียงซู่ ชาย
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ยุทธลีลา เจี้ยนซู่ ชาย

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 "สงขลาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา
"Sports for excellence" กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 28/05/2022 09:31:38
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School