เรื่อง: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “สงขลาเกมส์ “

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายธนัท เรืองศรี ม.4/4
Winner Event 207 Men 100 LC Meter Breastroke Time 1:09.68
Second Event 213 Men 50 LC Meter Breastroke Time 31.76
Third Event 102 Men 50 LC Meter Freestyle Time 26.23
Third Event 108 Men 200 LC Meter Freestyle Time 2:34.37

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “สงขลาเกมส์ “
ในรอบคัดเลือกภาค 4 ณ สระว่ายน้ำ มหาลัยสงขลาณครินทร์
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 28/05/2022 10:47:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School