เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “สงขลาเกมส์ “

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวสุภัสสร คำวิเศษณ์ ม.4/12
รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Fighting
รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Newaza
ผ่านการคัดเลือกยูยิตสูเยาวชนทีมชาติไทย U18

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “สงขลาเกมส์ “ ในรอบคัดเลือกภาค 4
และเข้าร่วมการคัดตัวทีมชาติไทย U18 ในรายการ Ju-jitsu Thailand Open grand prix 2022


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 28/05/2022 12:06:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School