เรื่อง: ขอขอบคุณ... เทศบาลเมืองป่าตอง


ขอขอบคุณ... เทศบาลเมืองป่าตอง ที่มอบรถยนต์จากเทศบาลเมืองป่าตอง
ให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับมอบโดยคณะผู้บริหาร
และสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 31/05/2022 10:34:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School