เรื่อง: ผู้แทนศูนย์อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ผู้แทนศูนย์อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3
สาขา ดาราศาสตร์โอลิมปิก
สาขา โลกและอวกาศโอลิมปิก
สาขา คอมพิวเตอร์โอลิมปิก
สาขา ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
และเข้าร่วมการแข่งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10
(TMC - THAILAND MATHEMATICS CONTEST)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/06/2022 09:21:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School