เรื่อง: “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/06/2022 09:46:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School