เรื่อง: การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายธันยวรรธน์ พัฒนรักษ์ ชั้น ม.5/1
นายอดุลวิทย์ ศรีบุญ ชั้น ม.6/8
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวแทนศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 22/06/2022 15:16:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School