เรื่อง: โครงการแฟนพันธ์แท้สารานุกรมไทยฯ

โรงเรียนภูเก็ต วิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการแฟนพันธ์แท้สารานุกรมไทยฯ
ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ระดับจังหวัด เพื่อเข้า แข่งขันรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
ผลการแข่งขันดังนี้ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สารานุกรมไทยฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
1. ด.ช.ศุภกฤต ไกรเลิศ ชั้นม.2/1
2. ด.ช.ศิรินทร์ สังข์ทิพย์ ชั้นม.2/5
3. ด.ญ.ชัชชญา ตันพิทักษ์พงษ์ ชั้นม.2/5

ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Aug/2016 13:17:41
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School