เรื่อง: การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

     
นางสาวธัญชนก ไชยนันทน์ ม.4/6
   
           


ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 คน การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15
รอบคัดเลือก นักเรียนจะเป็นตัวแทน สพฐ. เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 23/06/2022 17:25:09
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School