เรื่อง: การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล Asian Student Art Festival 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

     
    เด็กหญิง ดลชนก เวสสถาปัตย์ ชั้น ม.1/9
    ได้รับรางวัลที่ 3 รุ่นอายุ 12-13 ปี


การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล เทศกาลศิลปะนักเรียนเอเซีย 2022,
Asian Student Art Festival 2022


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 24/06/2022 14:26:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School