เรื่อง: รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป (เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตตา
เงินเดือนตามวุฒิ (วุฒิ ปวส. 13,800 บาท หรือวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท)

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึง 4 กรกฎาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

ประกาศและรายละเอียด

>


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 27/06/2022 15:18:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School