เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (โครงการห้องเรียนพิเศษ)

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (โครงการห้องเรียนพิเศษ) 
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2559  โดยมีรายละเอียดการดังต่อไปนี้

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Aug/2016 08:46:18
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School