เรื่อง: ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2565


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดสะพานหิน

นายธนัญชัย รักษาราช ม.4/10
นายภูผา ประขันธ์เพชร ม.4/10
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปีชาย

ผู้จัดการทีม ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้ฝึกสอน นายมงคล แซ่ซั่ว
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวัฒนา ขอสกุลไพศาล


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 12/07/2022 14:03:57
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School