เรื่อง: ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2565


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 7 ถ้วยรางวัลรวม

เด็กชายนพภัสสร ศรัณย์บัณฑิต ม.1/7
รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี

เด็กหญิงภูริษา งานประเสริฐกิจ ม.1/15
เด็กหญิงรัฎฐา ศรีตุลมาศ ม.2/10
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 14 ปี

นายปองพล พัฒนพรพิริยะ ม.4/7
นายณภัทร เหลืองนุ้ย ม.3/9
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 16 ปี

เด็กชายเมธัส เจริญศรี ม.1/9

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี

เด็กหญิงรัฎฐา ศรีตุลมาศ ม.2/10
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี

เด็กหญิงปริตา ลิ้มรักษ์ ม.3/12
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 16 ปี

นายวรินธร การเรียบ ม.4/7

นายกฤติน แสงไกร ม.5/12
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 18 ปี

เด็กชายนพภัสสร ศรัณย์บัณฑิต ม.1/7
เด็กชายณัฐฐากร หนุมาศ ม.2/8
รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 14 ปี

เด็กหญิงภูริษา งานประเสริฐกิจ ม.1/15
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี

เด็กชายเดวิด วิลเลี่ยม แอสซูลี ม.1/6
เด็กชายภาณุวัฒน์ ธิดา ม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 14 ปี

เด็กหญิงรัฎฐา ศรีตุลมาศ ม.2/10
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี

เด็กชายณัฐฐากร หนุมาศ ม.2/8
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี

นายกฤติน แสงไกร ม.5/12
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี

นางสาวสราญวดี เทพรักษ์ ม.5/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี


ผู้จัดการทีม ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้ฝึกสอน ครูมงคล แซ่ซั่ว
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ครูธรรม์ธเนศ มงคลเคหา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 12/07/2022 15:00:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School