เรื่อง: การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวธัญชนก ไชยนันทน์ 黄文歆 ม.4/6
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE

ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
“สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ)

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 19/07/2022 10:08:06
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School