เรื่อง: แสดงความยินดี...รองผู้อำนวยการรุ่งนภา แซ่ส้อ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
รองผู้อำนวยการรุ่งนภา แซ่ส้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564

จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 20/07/2022 11:16:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School