เรื่อง: การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


เด็กหญิงหฤทชนัน พลรบ ชั้นม.2/10

เด็กหญิงดวงกนก วงศ์พิกุล ชั้นม.2/10

เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณรัฐภูมิ ชั้นม.2/10
รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2


การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อนการศึกษาตรัง

ครูผู้ควบคุม
นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร     นายอาชิ ตาซา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 24/07/2022 12:30:30
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School