เรื่อง: โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy”


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับ
ด.ช.ธีทัต เจริญพรภักดี ม.2/2               ด.ช.พชร แก้วแสวง ม.3/10
ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจำนวน 5,000 บาท

ภายใต้โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy”
ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน YHA BGFC จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 25/07/2022 17:57:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School