เรื่อง: ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

นางสาวอรรพรรณ จันทร์แจ่ม

เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 28/07/2022 16:50:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School