เรื่อง: ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/08/2022 18:12:16
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School