เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ประเภทกีฬาวูซูยุทธลีลา


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

     
ด.ช.ธนัยนันท์ รักนะ ม.1/5
รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 1 เหรียญ

-ยุทธลีลากุ้นซู่ (พลอง)

ด.ช.ณัฐพล ชาญเจริญศิลป์ ม.1/6
รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน 1 เหรียญ

-ยุทธลีลาเจี้ยนซู่ (กระบี่)
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

-ยุทธลีลากงฟูซ่านอิสระ (พัดกังฟู)

ด.ช.ภคินทร์ มุทิตากุล ม.1/5
รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง 3 เหรียญ

-ยุทธลีลาหนานเตา (ดาบใต้)
-ยุทธลีลาหนานกุ้น (พลองใต้)
-ยุทธลีลาหนานฉวน (มือเปล่า)

 

ด.ช.เพชร หัตถกรรม ม.1/12
ด.ช.วรพัทธ์ วงศ์ศิริ ม.1/15

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์
ประเภทกีฬาวูซูยุทธลีลา ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฏาคม 2565

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 03/08/2022 10:18:03
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School