เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวปริชาต โกลาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทกีฬาฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์
ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฏาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 04/08/2022 15:32:38
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School