เรื่อง: การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

   
นส.วศินี แก้วประดับ ม.4/7          นายณัฐดนัย หนูบุญ ม.6/1

ครูผู้ควบคุมทีม
นางสาวอัมราภรณ์ ปจันทบุตร์รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมรับเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาค
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

รายการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 05/08/2022 13:57:44
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School