เรื่อง: การแข่งขันตอบปัญหา กฏหมายเนื่องในวันรพี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหา กฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยศาลจังหวัดภูเก็ต
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวีระ จิรายุส ชั้น 3 ศาลจังหวัดภูเก็ต ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาค ณ จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่
1. นายยศธร คำสอน ชั้น ม.5/2
2. น.ส.มณีสวรรค์ เรืองรัตนวานิช ชั้น ม.6/8
3. นายนพดล ชูทอง ชั้น ม.6/9
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่
1. น.ส.ธัญพร ตันตาชกุล ชั้น ม.5/3
2. น.ส.นภัสวรรณ แสงศรี ชั้น ม.5/3
3. น.ส.เวธกา แสงนิล ชั้น ม.5/3

ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2016 15:33:10
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School