เรื่อง: การแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายรักษิต ตรีถิ่น ม.2/14
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทเทควันโด รุ่นอายุ 12-14 ปี น้ำหนักไม่เกิน 37 kg

การแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จังหวัดพัทลุง “พัทลุงเกมส์”
ประเภทเทควันโด ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 06/08/2022 13:31:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School