เรื่อง: การแข่งขันนาฏศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 9


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี
เด็กหญิงพัฒธาวินท์ พัฒทอง ม.1/14
รางวัลอันดับ 1 Jazz​ modern​ Solo​ รุ่นอายุไม่เกิน 13

การแข่งขันนาฏศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
CSTD Thailand Dance Grand Prix 2022 (Born to Perform)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 08/08/2022 09:07:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School