เรื่อง: โครงการประกวด


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี
นายทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ ม.5/14
รางวัลดีเยี่ยม รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร
จากประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

โครงการประกวด"ภาพวาดเชิงสร้างสรรค์" ในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า (ในความคิดของฉัน)”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
จัดโดย สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยร่วมกับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/08/2022 11:20:34
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School