เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายพลพงศ์ วงศ์สุริยามาศ ม.4/9
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ทีม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”
จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/08/2022 11:30:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School