เรื่อง: กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2565


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/08/2022 13:34:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School