เรื่อง:

  

งานพอเพียงโรงเรียนูเก็ตวิทยาลัยขอเชิญคุณครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมเขียนเรียงความประกวดในหัวข้อ "ตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง"
ชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ที่ครูที่ปรึกษา
ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม 2565

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/08/2022 16:07:30
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School