เรื่อง: โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสัญจร โดย สำนักงาน ก.พ.
ในวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โดยมี กิจกรรม ดังนี้ การบรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อต่างประเทศและทุนรัฐบาลไทย โดยมีผู้แทน สำนักงาน กพ.
การพัฒนาและทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผู้แทนสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ
การบรรยาย เรื่อง การศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะแนว


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Aug/2016 15:03:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School