เรื่อง:


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวสุภัสสรา คำวิเศษณ์ ม.4/12
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Fighting

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ประเภทกีฬายูยิตสู
จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/08/2022 15:36:19
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School