เรื่อง:


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายอภิรักษ์ ทดแทน ม. 4/8
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ประเภทเซเบอร์บุคคลชาย Junior mens Saber

การแข่งขันกีฬาฟันดาบสากลในรายการเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/08/2022 16:26:52
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School