เรื่อง:


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวศิรญาณ์ ภู่วรณ์ ชั้น ม.3/5
รับรางวัล 2nd Place รุ่นอายุ 16 - 18 ปี

จากการแข่งขันร้องเพลงในการแข่งขันดนตรีนักดนตรีรุ่นเยาว์ ระดับนานาชาติ
Wien 2022 International Young Musicians Music Competition Wien 2022 (IYMMC 2022)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 15/08/2022 09:15:16
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School