เรื่อง: การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับศูนย์เครือข่ายฯ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายศรณ์ พลาวุธ ม.6/11
นายวิชยุตม์ เพ็ชร์ล่อเหลียน ม.6/11

นายจุฑาภัทร โรจน์วัฒนธนกิจ ม.6/11
นางสาวนลพรรณ กล้าผจญ ม.6/11
นางสาวปัณฑารีย์ สงนุ้ย ม.6/11

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันเล่าข่าวภาษาฝรั่งเศส
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ1
การแข่งขันเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส

 

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ทุกรายการได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาค

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 17/08/2022 11:57:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School