เรื่อง: แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาววศินี แก้วประดับ ม.4/7          นายณัฐดนัย หนูบุญ ม.6/1
รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค
เข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 3 กันยายน 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้นำนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค
ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูผู้ควบคุมทีม : นางสาวอัมราภรณ์ ปจันทบุตร์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 20/08/2022 16:27:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School