เรื่อง: การแข่งขัน​พัฒนา​ Responsive Website ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย​ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายคเชนทร์ชัย​ ใจกล้า​ ม.4/2          นายกฤติพงศ์​ ทรงยศ​ ม.4/9
รางวัล​ชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
การแข่งขัน​พัฒนา​ Responsive Website ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย​

ครูผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 21/08/2022 16:59:10
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School