เรื่อง: การประกวดร้องเพลง โครงการ PKVC singing contest 2022 season 2


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวศิรญาณ์ ภู่วรณ์ ม.3/5
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง)
ได้รับถ้วย เกียรติบัตร และเงินรางวัล
นางสาวไพลิน วงค์ประทุม ม.5/12
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ได้รับถ้วย เกียรติบัตร และเงินรางวัล

นางสาวปัณฑารีย์ สงนุ้ย ม.6/11
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) และเพลงลูกทุ่ง งานโครงการ PKVC singing contest 2022 season 2
วิทยาลัยอาชีวะภูเก็ต

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูสานนท์ เพ็งแก้ว


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 26/08/2022 22:41:00
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School