เรื่อง: โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก

โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559
รอบคัดเลือก (ระดับภูมิภาค) ภาคใต้ การพูด หัวข้อ "รู้กลโกง ปราบคนโกง" "ขจัดคอร์รับชั่น ฉันทำได้"
"เพราะอะไรประเทศไทย ไม่โปร่งใส" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
ผลการแข่งขัน ดังนี้ - ผ่านเข้ารอบแข่งขันต่อระดับประเทศ รางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช.
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวอิสราพร ประแจ ชั้น ม.6/3ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2016 09:31:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School