เรื่อง: การแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ไทยแลนด์โอเพ่น 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายกฤษฎ์ สันติพิทักษ์ ม.5/2
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้บุคคลชาย
รุ่นJunior น้ำหนักน้อยกว่า 68 กก.
เด็กชายพัทธตนนท์ สันติพิทักษ์ ม.1/9
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้บุคคลชาย
รุ่นU14 น้ำหนักน้อยกว่า 55 กก.


การแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ไทยแลนด์โอเพ่น 2022 (Thailand Open Karate-Do Championships 2022)
ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 31/08/2022 22:29:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School