เรื่อง: โครงการค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นักเรียนผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/09/2022 21:19:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School