เรื่อง: การแข่งขันการวาดภาพในงานกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le français ประจำปี 2565


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวยุวันดา สิงห์ฆาฬะ ม.6/11
รางวัลที่ 3 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
(จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 69 คน ทั่วประเทศ)

การแข่งขันการวาดภาพในงานกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le français ประจำปี 2565
วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 07/09/2022 00:27:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School