เรื่อง: การจองเหรียญหลวงพ่อเพรา พุทฺธสโร ครบรอบ ๑๒๕ ปี
การจองเหรียญหลวงพ่อเพรา พุทฺธสโร ครบรอบ ๑๒๕ ปี ภูเก็ตวิทยาลัย

ช่องทาง : จองออนไลน์ผ่าน https://amulet.pkw.ac.th หรือทาง QR Codeเริ่มรับเหรียญตั้งแต่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รับได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ อาคาร ๓ ชั้น ๑

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักงานผู้อำนวยการอาคาร ๓ ชั้น ๑ เบอร์โทรศัพท์ 0957917497


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 07/09/2022 22:09:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School