เรื่อง: โครงการ ENSEMBLE BY SUMEB Music and Entertainment Business


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
วง PKW Ensemble วงโยธวาทิตโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 ใน 4 วง
โครงการ ENSEMBLE BY SUMEB Music and Entertainment Business

ประกวดในรอบ final เเบบ on-site วันที่ 25 กันยายน 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 17/09/2022 21:56:24
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School