เรื่อง:


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาว เซมี คุณพิโน ม.6/13
นายธัชพล อักษรพาลี ม.5/13
นายวชิรวิทย์ เพชรอย่างดี ม.5/13
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

การแข่งขันคลิปวีดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาญี่ปุ่น)
รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันคลิปวีดีโอเล่านิทาน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 22/09/2022 15:48:15
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School